| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

پک الکتروفورز
موجود
2,850,000 تومان
کابینت PCR
موجود
1,730,000 تومان
HEPES, Free Acid
موجود
970,000 تومان
Trypsin
موجود
640,000 تومان
Ham's F-12
موجود
600,000 تومان
MEM
موجود
500,000 تومان
DMEM/F-12
موجود
500,000 تومان
DMEM (HG)
موجود
500,000 تومان
DMEM (LG)
موجود
500,000 تومان
RPMI 1640
موجود
500,000 تومان
P067-100MG
موجود
492,000 تومان
کیت LAL
موجود
490,000 تومان
EasyPure RNA Kit
موجود
468,000 تومان
Amphotericin B
موجود
468,000 تومان
PCR strip 0.2 ml
موجود
450,000 تومان
Kanamycin Sulfate
موجود
447,000 تومان
Vancomycin HCl
موجود
440,000 تومان
Hygromycin B
موجود
415,000 تومان
coverslip, ts into 24well
موجود
410,000 تومان
Yeast Extract
موجود
380,000 تومان
GelStain
موجود
350,000 تومان
RNAhold
موجود
320,000 تومان
Trypsin
موجود
315,000 تومان
Dulbecco's PBS
موجود
312,000 تومان
pEASY-T1 Simple Cloning Kit
موجود
310,000 تومان
pEASY-T1 Cloning Kit
موجود
310,000 تومان

صفحه 1 از 15   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   بعدی  آخر