| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی

ميكروتيوب8تایی pcr-strip  0.2ml DNAse&RNAse free ( عددی125) آلمانRatio lab

شماره کاتالوگ: 8610040


وضعیت : موجود
قیمت :550,000 تومان

خرید از شرکت واسط شرکت واسط وجود ندارد خرید مستقیم از سایت انجام می شود.
ویژگیمقدار
کمپانی سازندهRatio lab آلمان
مقدار0
خصوصیات بیولوژیک(مشخصات فنی)
مورد مصرف
تاریخ انقضا
  موضوع جدید
تاکنون نظری ارسال نشده است


رک پلاستیکی 0/2
موجود
14,000 تومان
سر سمپلر 1000ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك پر شده استریل سر سمپلر 200ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Stack سر سمپلر 200ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك پر شده استریل سر سمپلر كریستالی 10ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر فیلتردار 1000ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 1000ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 200ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر زرد 200ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Stack سر سمپلر 1000ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Stack سر سمپلر 1000ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Stack سر سمپلر كریستالی 10ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Stack سر سمپلر 200ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Stack سر سمپلر كریستالی 10ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك پر شده استریل سر سمپلر 1000ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك پر شده سر سمپلر فیلتردار كریستالی10ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 20ul فیلتردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر كریستالی10ul فیلتردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر كریستالی 10ul فیلتردار استریل
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر كریستالی10ul
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Ultraclear sealing film for PCR plates
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Ultraclear sealing film for PCR plates
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایو تیوب 3.8ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك درب دار میكروتیوب 0.2
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوتیوب 3/8ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب رنگی كرایوتیوب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پتری دیش 150*15سانتیمتر
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پتری دیش 6 سانتیمتر
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پتری دیش 9 سانتیمتری
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوباكس سلولزی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
كرایوباكس
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك دو طرفه میكروتیوب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك آبی كرایوتیوب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله فالكون 50ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله فالكون ml15
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب استریپ PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله استریپ هشت تایی 0.1ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب استریپ PCR محدب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله استریپ PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب(0.2ml( PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك پر شده سرسمپلر فیلتردار زرد96خانه
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك پر شده سرسمپلر كریستالی96خانه
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رك پر شده سرسمپلر زرد96خانه
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 20ul فیلتردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر آبی فیلتردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر زرد فیلتردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلرفیلتردار250لاندا
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر كریستالی نوك سوزنی فیلتردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر كریستالی فیلتردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر 1200 لاندا
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر آبی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر زرد
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر 250لاندا
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر 200 سفید
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر كریستالی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر كریستالی نوك سوزنی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا 96 خانه
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب استریپ محدب مخصوص پلیت 96 خانه PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت 96 خانه PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
96 Wells 0.2ml PCR Plate(Non-skirted)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
2ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
1.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2ml 8-Strip PCR Tubes - Optical Flat 8-strip Cap...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2 ml single PCR Tube, Dome Cap, Sterile, DNase-...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.1ml 8-Strip PCR Tubes with Optical Flat 8-strip ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
50 ml Bulked Centrifuge Tube , Sterile, DNase-RNas...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
15 ml Bulked Centrifuge Tube, Sterile, DNase-RNase...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 1000µlفیلتر دار Sterile, DNase-RNase f...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 200µL فیلتر دار Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 100µl فیلتر دار Bulked Filter Tip Steril...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 10µl فیلتر دار Bulked Filter Tip Sterile...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 1000µlفیلتر دار Racked filter Tip Ster...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 200µlفیلتر دار Racked filter Tip Steri...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 100µlفیلتر دار Racked filter Tip Steri...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Racked Filter Tip-Short Sterile, DNase-RNase freeس...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده