| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی

کد کالا: P02X8FT

 

درب تخت

 

 

 


وضعیت : موجود
قیمت :قیمت این کالا هنوز ارائه نشده است.

خرید از شرکت واسط شرکت واسط وجود ندارد خرید مستقیم از سایت انجام می شود.
ویژگیمقدار
کمپانی سازندهExteragene
مقداربسته 125 عددی
خصوصیات بیولوژیک(مشخصات فنی)

درب تخت

نوار 8تایی

 
مورد مصرف
تاریخ انقضا7/25/2018
  موضوع جدید
تاکنون نظری ارسال نشده است


Ribonuclease Inhibitor
موجود
190,000 تومان
GelStain
موجود
350,000 تومان
2×EasyTaq PCR SuperMix
موجود
42,000 تومان
2×TransTaq-T PCR SuperMix
موجود
105,000 تومان
2×EasyTaq PCR SuperMix
موجود
42,000 تومان
EasyPfu DNA Polymerase
موجود
230,000 تومان
TransFast Taq DNA Polymerase
موجود
95,000 تومان
Trans2K Plus II DNA Marker
موجود
110,000 تومان
100bp Plus II DNA Ladder
موجود
110,000 تومان
EasyPure Plasmid MiniPrep Kit
موجود
140,000 تومان
6×Protein Loading Buffer
موجود
20,000 تومان
6×DNA Loading Buffer
موجود
18,000 تومان
pEASY-T1 Cloning Kit
موجود
310,000 تومان
pEASY-T1 Simple Cloning Kit
موجود
310,000 تومان
T4 DNA Ligase
موجود
260,000 تومان
RNAhold
موجود
320,000 تومان
DNase I (RNase-free )
موجود
235,000 تومان
Proteinase K
موجود
180,000 تومان
RNaseA
موجود
220,000 تومان
TransZol Up
موجود
300,000 تومان
EasyPure Genomic DNA Kit
موجود
270,000 تومان
EasyPure RNA Kit
موجود
468,000 تومان
EasyPure PCR Purification Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
EasyPure Plasmid MiniPrep Kit
موجود
140,000 تومان
Agarose
موجود
170,000 تومان
رک پلاستیکی0/5
موجود
15,000 تومان
رک پلاستیکی1/5
موجود
20,000 تومان
پک الکتروفورز
موجود
2,850,000 تومان
رک پلاستیکی میکس
موجود
230,000 تومان
رک سمپلر
موجود
68,000 تومان
رک پله ای
موجود
29,500 تومان
کول باکس فلزی مدل SM-CB40
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB48
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB96
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB3
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
رک پلاستیکی 0/2
موجود
14,000 تومان
کابینت PCR
موجود
1,730,000 تومان
کیت LAL
موجود
490,000 تومان
IlyaGelgreen
موجود
150,000 تومان
Ultraclear sealing film for PCR plates
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Ultraclear sealing film for PCR plates
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله استریپ هشت تایی 0.1ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب استریپ PCR محدب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
لوله استریپ PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 2ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 1/5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میكروتیوب 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا 96 خانه
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب استریپ محدب مخصوص پلیت 96 خانه PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
T4 DNA Ligase
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNase-Free DNase I
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNaseA (10 mg/ml)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Proteinase K(20mg/ml)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DNase/RNase-Free ddH2O-5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Enhanced HRP-DAB Substrate
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Precipitating TMB Substrate
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Soluble TMB Substrate
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNAsafe (RNase Inhibitore)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNALock Reagent
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNAstore Reagent
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANquick ffpe DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DNAsecure Plant DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Virus DNA/RNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Bacteria DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANprep Mini Plasmid Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Stool DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Genomic DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Blood DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Universal DNA Purification Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
1kb- Plus DNA Ladder
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
2×Taq PCR MasterMix (with loading dye)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Hot Master Taq DNA Polymerase(10× Hot Master Taq B...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Pfu DNA Polymerase (10×Pfu Buffer mixed with Mg2+)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
96 Wells 0.2ml PCR Plate(Non-skirted)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
2ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
1.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2ml 8-Strip PCR Tubes - Optical Flat 8-strip Cap...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2 ml single PCR Tube, Dome Cap, Sterile, DNase-...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.1ml 8-Strip PCR Tubes with Optical Flat 8-strip ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
PBS, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline,10X,w/Mg...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
PBS, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline,10X,w/o ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
M-CSF Recombinant
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده