| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی

کولر باکس ها شرکت سینا رویش به منظور تسهیل پروسه های کار با مواد بیولوژیک و حساس به حرارت طراحی گردیده است. استفاده از این کولرباکس ها باعث میگردد نیاز به استفاده از یخ در پروسه های مختلف آزمایشگاهی   ( کار با آنزیم ها، RNA،DNA پروتئین ها، PCR و ...) حذف گردیده و علاوه برحفاظت دمایی و فیزیکی ازنمونه ها باعث تسهیل و تسریع در انجام کار نیز می گردند.این کولر باکس ها قادر هستند بدون نیاز به برق و یخ، دمای یخچال را برای مدت بیش از 3 ساعت برای کاربر تامین نمایند.


وضعیت : موجود
قیمت :قیمت این کالا هنوز ارائه نشده است.

خرید از شرکت واسط شرکت واسط وجود ندارد خرید مستقیم از سایت انجام می شود.


شعله هوشمند چشمی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده