| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی
BILESCULIN & NUTRIENT 6.5% NACL & BLOOD AGAR 3 sector
پرداخت شما1500 تومان
1600 تومان ارزش واقعی
6.25%تخفیف
BILESCULIN & NUTRIENT 6.5% NACL & BLOOD AGAR 3 sector
EMB & CHOCOLATE & BLOOD AGAR   -3sector
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
EMB & CHOCOLATE & BLOOD AGAR -3sector
MACCONKY & CHOCOLATE & BLOOD AGAR-3sector
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
MACCONKY & CHOCOLATE & BLOOD AGAR-3sector
THIOGLYCOLLATE 16×160
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
THIOGLYCOLLATE 16×160
BHI BROTH 10×100
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
BHI BROTH 10×100
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) p10cm
پرداخت شما1000 تومان
1100 تومان ارزش واقعی
9.09%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) p10cm
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) &EMB-p8
پرداخت شما1000 تومان
1100 تومان ارزش واقعی
9.09%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) &EMB-p8
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) 3sector
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) 3sector
MAC CONKY AGAR -3sector
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
MAC CONKY AGAR -3sector
CHOCOLATE AGAR-2sectoor
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
CHOCOLATE AGAR-2sectoor
CHOCOLATE AGAR -3sector
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
CHOCOLATE AGAR -3sector
BLOOD AGAR ( Sheep Blood)p8cm
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood)p8cm
TSB 10×100
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
TSB 10×100
TSI 16×160
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
TSI 16×160
NUTRIANTE BROTH 10×100
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
NUTRIANTE BROTH 10×100
MUELLER HINTON AGAR-p10
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
MUELLER HINTON AGAR-p10
EMB-P10
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
EMB-P10
EMB-3 sector
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
EMB-3 sector
EMB-2 sector
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
EMB-2 sector
MANITOL SALT AGAR -p6
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
MANITOL SALT AGAR -p6
TSI 16×100
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
TSI 16×100
LD 10×100
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
LD 10×100
OD 10×100
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
OD 10×100
EMB-P8
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
EMB-P8
UREASE BROTH 10×100
پرداخت شما670 تومان
770 تومان ارزش واقعی
12.99%تخفیف
UREASE BROTH 10×100
UREASE AGAR 16×100
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
UREASE AGAR 16×100
DNA SE-p6
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
DNA SE-p6
NUTRIANTE AGAR-p6
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
NUTRIANTE AGAR-p6
BHI AGAR-p6
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
BHI AGAR-p6
SIMMONS CITRATE 16×160
پرداخت شما610 تومان
710 تومان ارزش واقعی
14.08%تخفیف
SIMMONS CITRATE 16×160
SIM 16×100
پرداخت شما610 تومان
710 تومان ارزش واقعی
14.08%تخفیف
SIM 16×100
XLD -p6
پرداخت شما600 تومان
700 تومان ارزش واقعی
14.29%تخفیف
XLD -p6
1    2