| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی
كارگاه روش های مقدماتی مولکولی
پرداخت شما275000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
كارگاه روش های مقدماتی مولکولی
کارگاه نگارش مقالات علمی
پرداخت شما150000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه نگارش مقالات علمی
کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
پرداخت شما200000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
تکنیکCHIP در مطالعات اپی ژنتیک
پرداخت شما250000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
تکنیکCHIP در مطالعات اپی ژنتیک
کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی
پرداخت شما200000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote
پرداخت شما75000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote
کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
پرداخت شما420000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
تکنیکهای پرکاربرد در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
پرداخت شما300000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
تکنیکهای پرکاربرد در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته
پرداخت شما85000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته
 کارگاه آموزشی مبانی بیوانفورماتیک
پرداخت شما185000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی مبانی بیوانفورماتیک
کارگاه آموزش الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE
پرداخت شما230000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزش الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE
کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی
پرداخت شما85000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی
کارگاه آموزشی آمار زیستی (پیش نیاز کارگاه های SPSS)
پرداخت شما75000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی آمار زیستی (پیش نیاز کارگاه های SPSS)
 آشنایی با اصول الایزا و انواع آن
پرداخت شما200000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
آشنایی با اصول الایزا و انواع آن
مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری
پرداخت شما230000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری
کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
پرداخت شما135000 تومان
150000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک