| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

رک پلاستیکی 0/2
موجود
14,000 تومان
Racked Filter Tip-Short Sterile, DNase-RNase freeس...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 100µlفیلتر دار Racked filter Tip Steri...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 200µlفیلتر دار Racked filter Tip Steri...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 1000µlفیلتر دار Racked filter Tip Ster...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 10µl فیلتر دار Bulked Filter Tip Sterile...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 100µl فیلتر دار Bulked Filter Tip Steril...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 200µL فیلتر دار Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سر سمپلر 1000µlفیلتر دار Sterile, DNase-RNase f...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
15 ml Bulked Centrifuge Tube, Sterile, DNase-RNase...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
50 ml Bulked Centrifuge Tube , Sterile, DNase-RNas...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.1ml 8-Strip PCR Tubes with Optical Flat 8-strip ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2 ml single PCR Tube, Dome Cap, Sterile, DNase-...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2ml 8-Strip PCR Tubes - Optical Flat 8-strip Cap...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
1.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
2ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
96 Wells 0.2ml PCR Plate(Non-skirted)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده

1    2    3    4