| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

پک الکتروفورز
موجود
2,850,000 تومان
کابینت PCR
موجود
1,730,000 تومان
کیت LAL
موجود
490,000 تومان
EasyPure RNA Kit
موجود
468,000 تومان
GelStain
موجود
350,000 تومان
RNAhold
موجود
320,000 تومان
pEASY-T1 Simple Cloning Kit
موجود
310,000 تومان
pEASY-T1 Cloning Kit
موجود
310,000 تومان
TransZol Up
موجود
300,000 تومان
EasyPure Genomic DNA Kit
موجود
270,000 تومان
T4 DNA Ligase
موجود
260,000 تومان
DNase I (RNase-free )
موجود
235,000 تومان
رک پلاستیکی میکس
موجود
230,000 تومان
EasyPfu DNA Polymerase
موجود
230,000 تومان
RNaseA
موجود
220,000 تومان
Ribonuclease Inhibitor
موجود
190,000 تومان
Proteinase K
موجود
180,000 تومان
Agarose
موجود
170,000 تومان
IlyaGelgreen
موجود
150,000 تومان
EasyPure Plasmid MiniPrep Kit
موجود
140,000 تومان
EasyPure Plasmid MiniPrep Kit
موجود
140,000 تومان

1    2    3    4