| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

THIOGLYCOLLATE 16×160
موجود
1,100 تومان
BHI BROTH 10×100
موجود
1,100 تومان
MAC CONKY AGAR -3sector
موجود
950 تومان
CHOCOLATE AGAR-2sectoor
موجود
950 تومان
CHOCOLATE AGAR -3sector
موجود
950 تومان
TSI 16×160
موجود
900 تومان
NUTRIANTE BROTH 10×100
موجود
900 تومان
TSB 10×100
موجود
900 تومان
EMB-P10
موجود
850 تومان
EMB-3 sector
موجود
850 تومان
EMB-2 sector
موجود
850 تومان
MANITOL SALT AGAR -p6
موجود
850 تومان
MUELLER HINTON AGAR-p10
موجود
850 تومان
TSI 16×100
موجود
800 تومان
EMB-P8
موجود
800 تومان
LD 10×100
موجود
800 تومان
OD 10×100
موجود
800 تومان
UREASE BROTH 10×100
موجود
670 تومان
UREASE AGAR 16×100
موجود
650 تومان
NUTRIANTE AGAR-p6
موجود
650 تومان
DNA SE-p6
موجود
650 تومان
BHI AGAR-p6
موجود
650 تومان
SIMMONS CITRATE 16×160
موجود
610 تومان
SIM 16×100
موجود
610 تومان
XLD -p6
موجود
600 تومان

1    2