| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

CHOCOLATE AGAR -p6
موجود
550 تومان
MAC CONKY AGAR-p6
موجود
550 تومان
EMB-P6
موجود
500 تومان
SS AGAR -p6
موجود
500 تومان
TSA-P6
موجود
400 تومان
TSI-CITRATE-SIM-MRVP-UREASE 16×160
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TSI-CITRATE-SIM-MRVP-UREASE 16×100
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DNase/RNase-Free ddH2O-5ml
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Proteinase K(20mg/ml)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNaseA (10 mg/ml)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNase-Free DNase I
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
T4 DNA Ligase
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB3
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB96
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB48
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کول باکس فلزی مدل SM-CB40
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پمپ پریستالتیک SP15
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پمپ پریستالتیک VP200
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پمپ پریستالتیک VP600
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
انکوباتور CO2
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
انکوباتور CO2 شیکردار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
هود لامینار
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
EasyPure PCR Purification Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت 96 خانه PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
درب استریپ محدب مخصوص پلیت 96 خانه PCR
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پلیت الایزا 96 خانه
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر كریستالی نوك سوزنی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سرسمپلر كریستالی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده

صفحه 8 از 15  اول  قبلی   3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   بعدی  آخر