| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

Sodium Bicarbonate
موجود
155,000 تومان
Rifampicin
موجود
151,000 تومان
IlyaGelgreen
موجود
150,000 تومان
EasyPure Plasmid MiniPrep Kit
موجود
140,000 تومان
EasyPure Plasmid MiniPrep Kit
موجود
140,000 تومان
DMEM (HG)
موجود
140,000 تومان
DMEM (LG)
موجود
140,000 تومان
HEPES-TL
موجود
138,000 تومان
HAT Supplement
موجود
137,000 تومان
Streptomycin Sulfate
موجود نیست
128,000 تومان
Cefotaxime, Sodium Salt
موجود
124,000 تومان
Gentamicin Sulfate
موجود نیست
124,000 تومان
Gentamicin Solution (50mg/ml)
موجود
120,000 تومان
αMEM
موجود
110,000 تومان
MEM
موجود
110,000 تومان
100bp Plus II DNA Ladder
موجود
110,000 تومان
Trans2K Plus II DNA Marker
موجود
110,000 تومان
HEPES, Free Acid
موجود
105,000 تومان
2×TransTaq-T PCR SuperMix
موجود
105,000 تومان

صفحه 3 از 15  قبلی   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   بعدی  آخر