| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

0.1ml 8-Strip PCR Tubes with Optical Flat 8-strip ...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2 ml single PCR Tube, Dome Cap, Sterile, DNase-...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.2ml 8-Strip PCR Tubes - Optical Flat 8-strip Cap...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
0.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
1.5 ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
2ml Micro tube, Sterile, DNase-RNase free
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
96 Wells 0.2ml PCR Plate(Non-skirted)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Pfu DNA Polymerase (10×Pfu Buffer mixed with Mg2+)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Hot Master Taq DNA Polymerase(10× Hot Master Taq B...
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
2×Taq PCR MasterMix (with loading dye)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
1kb- Plus DNA Ladder
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Universal DNA Purification Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Blood DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Genomic DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Stool DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANprep Mini Plasmid Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Bacteria DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANamp Virus DNA/RNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
DNAsecure Plant DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
TIANquick ffpe DNA Kit
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNAstore Reagent
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNALock Reagent
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
RNAsafe (RNase Inhibitore)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Soluble TMB Substrate
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Precipitating TMB Substrate
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Enhanced HRP-DAB Substrate
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
کولرباکس(پک کامل)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
شعله هوشمند چشمی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده

صفحه 15 از 15  اول  قبلی   6    7    8    9    10    11    12    13    14    15