| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

پک الکتروفورز
موجود
2,850,000 تومان
کابینت PCR
موجود
1,730,000 تومان
HEPES, Free Acid
موجود
970,000 تومان
Trypsin
موجود
640,000 تومان
Ham's F-12
موجود
600,000 تومان
MEM
موجود
500,000 تومان
RPMI 1640
موجود
500,000 تومان
DMEM (HG)
موجود
500,000 تومان
DMEM (LG)
موجود
500,000 تومان
DMEM/F-12
موجود
500,000 تومان
P067-100MG
موجود
492,000 تومان
Amphotericin B
موجود
468,000 تومان
PCR strip 0.2 ml
موجود
450,000 تومان
Kanamycin Sulfate
موجود
447,000 تومان
Vancomycin HCl
موجود
440,000 تومان
Hygromycin B
موجود
415,000 تومان
coverslip, ts into 24well
موجود
410,000 تومان
Yeast Extract
موجود
380,000 تومان
Trypsin
موجود
315,000 تومان
Dulbecco's PBS
موجود
312,000 تومان
Timentin
موجود
288,000 تومان
Amphotericin B
موجود
253,000 تومان
HEPES Solution
موجود
250,000 تومان
رک پلاستیکی میکس
موجود
230,000 تومان
Cefotaxime, Sodium Salt
موجود
214,000 تومان
L-Alanyl-L-Glutamine
موجود
200,000 تومان
Ham's F-12
موجود
180,000 تومان

1    2    3    4    5    6    7