| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

کابینت PCR
موجود
1,730,000 تومان
کولرباکس(پک کامل)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
شعله هوشمند چشمی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
هود مخصوص بخش IVF
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
انکوباتور حمام خشک(Dry Incubator)
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
بلوکهای آلومینیومی Aluminum Blocks
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سیرکولاتور
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
میزضدلرزش
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
همزن مکانیکی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
وارم پلیت
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
هولدر میكروتیوب
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
مینی سانتریفیوژ
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر تك كاناله 0.5-10
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر تك كاناله 10-100
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر تك كاناله 1000 - 100
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر تك كاناله 10 - 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر تك كاناله 100 - 10
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر تك كاناله 1000 - 100
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر تك كاناله 200 - 20
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی ثابت تك كاناله 100
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی ثابت تك كاناله 200
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر هشت كاناله 10- 0.5
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر هشت كاناله 100 - 10
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
سمپلر دستی متغیر 8 كاناله 300-30
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پیپتور برقی
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پایه سمپلر
موجود نیست
قیمت این کالا ارائه نشده
پایه سمپلر
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
پایه سمپلر
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
فیلتر سرسرنگی 0.2
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
فیلتر سرسرنگی 0.45
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
Stand دیواری پیپتور
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده
شارژر پیپتور
موجود
قیمت این کالا ارائه نشده

1    2