| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتینحوه مشاهده :

پک الکتروفورز جنس : پی لکسی حاوی یک عدد پاور دارای سه خروجی


2,850,000 تومان

موجود

مقایسه

1,730,000 تومان

موجود

مقایسه

970,000 تومان

موجود

مقایسه
EasySee II Western Marker(30-150 kDa) Features:Please refer to protocol for detail.


940,000 تومان

موجود

مقایسه

640,000 تومان

موجود

مقایسه

600,000 تومان

موجود

مقایسه

500,000 تومان

موجود

مقایسه

500,000 تومان

موجود

مقایسه

500,000 تومان

موجود

مقایسه

500,000 تومان

موجود

مقایسه

500,000 تومان

موجود

مقایسه

492,000 تومان

موجود

مقایسه

490,000 تومان

موجود

مقایسه
EasyPure RNA Kit Features:Please refer to protocol for detail


468,000 تومان

موجود

مقایسه

468,000 تومان

موجود

مقایسه

450,000 تومان

موجود

مقایسه

447,000 تومان

موجود

مقایسه

440,000 تومان

موجود

مقایسه

415,000 تومان

موجود

مقایسه

410,000 تومان

موجود

مقایسه

380,000 تومان

موجود

مقایسه

380,000 تومان

موجود

مقایسه

380,000 تومان

موجود

مقایسه
GelStain Storage:at 4oC in dark for one year.


350,000 تومان

موجود

مقایسه

340,000 تومان

موجود

مقایسه
RNAhold Features:Please refer to protocol for detail


320,000 تومان

موجود

مقایسه

315,000 تومان

موجود

مقایسه

312,000 تومان

موجود

مقایسه
pEASY-T1 Simple Cloning Kit Features: Please refer to protocol for detail


310,000 تومان

موجود

مقایسه
pEASY-T1 Cloning Kit Features: Please refer to protocol for detail


310,000 تومان

موجود

مقایسه

صفحه 1 از 15   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   بعدی  آخر