| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی
۴۵ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترین‌های دنیا
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: اطلاعات پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی(ISI-ESI) نشان می دهد که تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به 45 دانشگاه رسید.


دانشگاهها

 

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: این پایگاه فهرست دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می‌کند و به معرفی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می‌پردازد. رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل افزایش تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در جمع موثرترین‌ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان اولین بند از سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه ۱۳۹۴ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۵ رسید. در دی ماه ۱۳۹۵ بررسی برترین‌ها نشان داد که این رقم به ۴۳ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به ۴۵ مورد افزایش یافته است.

سرپرست ISC ادامه داد: در بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، چهار پژوهشگاه، ۱۸ دانشگاه جامع، ۹۹ دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترین‌های دنیا قرار گرفتند.

دهقانی افزود: در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیةالله (عج)، مازندران، زاهدان و کردستان در جمع موثرترین‌ها قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: در بین پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش‌های‌ بنیادی، انستیتوپاستور ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاددانشگاهی در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

دهقانی افزود: در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهیدبهشتی، اصفهان، رازی، گیلان، بوعلی سینا، کاشان، شهیدباهنرکرمان، ارومیه، سمنان، یزد، یاسوج، الزهرا (س) و خلیج فارس در بین موثرین‌های دنیا جای گرفتند.

سرپرست ISC تصریح کرد: در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف، علم‌وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهندتبریز و صنعتی شیراز با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا باقی ماندند.

وی یادآور شد: در بین دانشگاه‌های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین‌های دنیا باقی ماندند.

رتبهکشوری در حجم استنادها

رتبهکشوری درنسبت استناد به مقاله

رتبهکشوری

درکمیت تولید علم درESI

نسبت تعداد استناد به مقالات

تعداداستنادها در ESI

تعداد مدارک درESI

نام دانشگاه

نوعدانشگاه

۱

۳

۱

7.49

133401

17815

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی

۲

۴

۲

6.24

46755

7493

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳

۱۰

۳

5.63

25932

4604

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴

۵

۴

6.17

25124

4070

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۵

۹

۵

5.67

22052

3888

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶

۷

۶

6.08

21507

3537

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷

۱۲

۷

4.46

13197

2957

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸

۶

۸

6.15

9958

1620

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۰

۱۱

۹

4.68

6570

1403

دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)

۹

۲

۱۰

7.59

9455

1245

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۱

۸

۱۱

5.91

4031

682

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۲

۱

۱۲

7.86

3904

497

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱

۱۰

۱

7.14

152117

21306

دانشگاه تهران

جامع

۲

۷

۲

7.79

94179

12092

دانشگاه تربیت مدرس

۳

۸

۳

7.64

61900

8104

دانشگاه شیراز

۶

۱۵

۴

5.69

42054

7395

دانشگاه فردوسی مشهد

۴

۹

۵

7.3

45142

6185

دانشگاه تبریز

۵

۱۱

۶

6.97

43044

6179

دانشگاه شهید بهشتی

۹

۱۳

۷

6.15

26267

4272

دانشگاه اصفهان

۸

۶

۸

8

26973

3373

دانشگاه رازی

۱۱

۱۷

۹

5.56

17807

3200

دانشگاه گیلان

۷

۳

۱۰

8.7

27380

3146

دانشگاه بوعلی سینا

۱۰

۵

۱۱

8.2

22318

2721

دانشگاه کاشان

۱۴

۱۶

۱۲

5.6

14190

2534

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۷

۱۸

۱۳

4.67

11151

2388

دانشگاه ارومیه

۱۵

۱۴

۱۴

5.78

12373

2142

دانشگاه سمنان

۱۳

۱۲

۱۵

6.92

14580

2106

دانشگاه یزد

۱۲

۱

۱۶

10.73

15842

1477

دانشگاه یاسوج

۱۶

۴

۱۷

8.27

11567

1398

دانشگاه الزهرا (س)

۱۸

۲

۱۸

9.76

9310

954

دانشگاه خلیج فارس

۲

۶

۱

6.8

83511

12283

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صنعتی

۱

۱

۲

8.71

104490

11990

دانشگاه صنعتی شریف

۴

۵

۳

6.94

60605

8731

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳

۲

۴

8.64

75156

8698

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵

۸

۵

5.95

25252

4242

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۶

۳

۶

8.23

16630

2020

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۸

۹

۷

5.71

8600

1507

دانشگاه صنعتی شاهرود

۷

۷

۸

5.96

8832

1483

دانشگاه صنعتی سهند

۹

۴

۹

7.36

8421

1144

دانشگاه صنعتی شیراز

۱

۲

۱

5.26

194770

37036

دانشگاه آزاد اسلامی

غیرمتمرکز

۲

۱

۲

6.13

19342

3156

دانشگاه پیام نور

۱

۱

۱

8.77

21689

2473

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

پژوهشگاه

۲

۲

۲

8.6

17186

1998

انستیتو پاستور ایران

۳

۳

۳

8.57

11103

1295

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۴

۴

۴

6.44

7763

1205

جهاد دانشگاهی