| | (خالــــی) سبد خرید
هنوز کالایی در سبد خرید شما ثبت نگردیده است .
جایگاه تبلیغاتی
Slider
Slider
کیت LAL
پرداخت شما490000 تومان
800000 تومان ارزش واقعی
38.75%تخفیف
کیت LAL
کیت تشخیص و تعیین مقداراندوتوکسین به روشLAL
پرداخت شما490000 تومان
800000 تومان ارزش واقعی
38.75%تخفیف
کیت تشخیص و تعیین مقداراندوتوکسین به روشLAL
سنتز پرایمر
پرداخت شما1700 تومان
1900 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
سنتز پرایمر
IlyaGelgreen
پرداخت شما150000 تومان
180000 تومان ارزش واقعی
16.67%تخفیف
IlyaGelgreen
Mouse TNF alpha ELISA
پرداخت شما700000 تومان
1030000 تومان ارزش واقعی
32.04%تخفیف
Mouse TNF alpha ELISA
NUTRIANTE BROTH 10×100
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
NUTRIANTE BROTH 10×100
BHI BROTH 10×100
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
BHI BROTH 10×100
TSB 10×100
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
TSB 10×100
THIOGLYCOLLATE 16×160
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
THIOGLYCOLLATE 16×160
OD 10×100
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
OD 10×100
LD 10×100
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
LD 10×100
TSI-CITRATE-SIM-MRVP-UREASE  16×100
پرداخت شما0
0ارزش واقعی
0%تخفیف
TSI-CITRATE-SIM-MRVP-UREASE 16×100
TSI-CITRATE-SIM-MRVP-UREASE 16×160
پرداخت شما0
0ارزش واقعی
0%تخفیف
TSI-CITRATE-SIM-MRVP-UREASE 16×160
UREASE BROTH 10×100
پرداخت شما670 تومان
770 تومان ارزش واقعی
12.99%تخفیف
UREASE BROTH 10×100
UREASE AGAR 16×100
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
UREASE AGAR 16×100
MRVP 10×100
پرداخت شما560 تومان
660 تومان ارزش واقعی
15.15%تخفیف
MRVP 10×100
SIM 16×100
پرداخت شما610 تومان
710 تومان ارزش واقعی
14.08%تخفیف
SIM 16×100
SIMMONS CITRATE 16×100
پرداخت شما560 تومان
660 تومان ارزش واقعی
15.15%تخفیف
SIMMONS CITRATE 16×100
SIMMONS CITRATE 16×160
پرداخت شما610 تومان
710 تومان ارزش واقعی
14.08%تخفیف
SIMMONS CITRATE 16×160
TSI 16×100
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
TSI 16×100
TSI 16×160
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
TSI 16×160
BILESCULIN & NUTRIENT 6.5% NACL & BLOOD AGAR 3 sector
پرداخت شما1500 تومان
1600 تومان ارزش واقعی
6.25%تخفیف
BILESCULIN & NUTRIENT 6.5% NACL & BLOOD AGAR 3 sector
MACCONKY & CHOCOLATE & BLOOD AGAR-3sector
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
MACCONKY & CHOCOLATE & BLOOD AGAR-3sector
EMB & CHOCOLATE & BLOOD AGAR   -3sector
پرداخت شما1100 تومان
1200 تومان ارزش واقعی
8.33%تخفیف
EMB & CHOCOLATE & BLOOD AGAR -3sector
SS AGAR -p6
پرداخت شما500 تومان
600 تومان ارزش واقعی
16.67%تخفیف
SS AGAR -p6
XLD -p6
پرداخت شما600 تومان
700 تومان ارزش واقعی
14.29%تخفیف
XLD -p6
NUTRIANTE AGAR-p6
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
NUTRIANTE AGAR-p6
TSA-P6
پرداخت شما400 تومان
500 تومان ارزش واقعی
20%تخفیف
TSA-P6
DNA SE-p6
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
DNA SE-p6
MANITOL SALT AGAR -p6
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
MANITOL SALT AGAR -p6
BHI AGAR-p6
پرداخت شما650 تومان
750 تومان ارزش واقعی
13.33%تخفیف
BHI AGAR-p6
CHOCOLATE AGAR -3sector
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
CHOCOLATE AGAR -3sector
CHOCOLATE AGAR-2sectoor
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
CHOCOLATE AGAR-2sectoor
CHOCOLATE AGAR -p6
پرداخت شما550 تومان
650 تومان ارزش واقعی
15.38%تخفیف
CHOCOLATE AGAR -p6
MAC CONKY AGAR -3sector
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
MAC CONKY AGAR -3sector
MAC CONKY AGAR-p6
پرداخت شما550 تومان
650 تومان ارزش واقعی
15.38%تخفیف
MAC CONKY AGAR-p6
MUELLER HINTON AGAR-p10
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
MUELLER HINTON AGAR-p10
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) &EMB-p8
پرداخت شما1000 تومان
1100 تومان ارزش واقعی
9.09%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) &EMB-p8
EMB-2 sector
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
EMB-2 sector
EMB-3 sector
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
EMB-3 sector
EMB-P10
پرداخت شما850 تومان
950 تومان ارزش واقعی
10.53%تخفیف
EMB-P10
EMB-P8
پرداخت شما800 تومان
900 تومان ارزش واقعی
11.11%تخفیف
EMB-P8
EMB-P6
پرداخت شما500 تومان
600 تومان ارزش واقعی
16.67%تخفیف
EMB-P6
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) 3sector
پرداخت شما950 تومان
1050 تومان ارزش واقعی
9.52%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) 3sector
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) p10cm
پرداخت شما1000 تومان
1100 تومان ارزش واقعی
9.09%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood) p10cm
BLOOD AGAR ( Sheep Blood)p8cm
پرداخت شما900 تومان
1000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood)p8cm
BLOOD AGAR ( Sheep Blood )p6cm
پرداخت شما600 تومان
700 تومان ارزش واقعی
14.29%تخفیف
BLOOD AGAR ( Sheep Blood )p6cm
Mouse TNF alpha ELISA
پرداخت شما700000 تومان
1030000 تومان ارزش واقعی
32.04%تخفیف
Mouse TNF alpha ELISA
میكروتیوب 0.2ml DNAse&RNAse freeآلمانRatio lab
پرداخت شما100000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
میكروتیوب 0.2ml DNAse&RNAse freeآلمانRatio lab
میکروتیوپ Ratiolabآلمان 2cc
پرداخت شما70000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
میکروتیوپ Ratiolabآلمان 2cc
كارگاه روش های مقدماتی مولکولی
پرداخت شما275000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
كارگاه روش های مقدماتی مولکولی
کارگاه نگارش مقالات علمی
پرداخت شما150000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه نگارش مقالات علمی
کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
پرداخت شما200000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
تکنیکCHIP در مطالعات اپی ژنتیک
پرداخت شما250000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
تکنیکCHIP در مطالعات اپی ژنتیک
کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی
پرداخت شما200000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote
پرداخت شما75000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote
کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
پرداخت شما420000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و کلونینگ
تکنیکهای پرکاربرد در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
پرداخت شما300000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
تکنیکهای پرکاربرد در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته
پرداخت شما85000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته
 کارگاه آموزشی مبانی بیوانفورماتیک
پرداخت شما185000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی مبانی بیوانفورماتیک
کارگاه آموزش الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE
پرداخت شما230000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزش الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE
کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی
پرداخت شما85000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی
کارگاه آموزشی آمار زیستی (پیش نیاز کارگاه های SPSS)
پرداخت شما75000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کارگاه آموزشی آمار زیستی (پیش نیاز کارگاه های SPSS)
 آشنایی با اصول الایزا و انواع آن
پرداخت شما200000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
آشنایی با اصول الایزا و انواع آن
مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری
پرداخت شما230000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری
طراحی پرایمر  و بانک های اطلاعاتی
پرداخت شما105000 تومان
150000 تومان ارزش واقعی
30%تخفیف
طراحی پرایمر و بانک های اطلاعاتی
کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
پرداخت شما135000 تومان
150000 تومان ارزش واقعی
10%تخفیف
کارگاه کاربرد بیوانفورماتیک در مهندسی ژنتیک
شعله هوشمند چشمی
پرداخت شما0
0ارزش واقعی
0%تخفیف
شعله هوشمند چشمی
کولرباکس(پک کامل)
پرداخت شما0
0ارزش واقعی
0%تخفیف
کولرباکس(پک کامل)
میکروتیوپ Ratiolabآلمان 2cc
پرداخت شما70000 تومان
0ارزش واقعی
0%تخفیف
میکروتیوپ Ratiolabآلمان 2cc